ĐĂNG KÝ ĐIỆN THOẠI BÀN VNPT

Năm 2020 các Doanh nghiệp khi đăng ký điện thoại bàn VNPT sẽ được hưởng nhiều ưu đãi giúp tiết kiệm chi phí gọi khi tham gia gói cước thoại, cụ thể các gói cước điện thoại bàn VNPT như sau: Các gói cước điện thoại bàn VNPT cho khách hàng doanh nghiệp đăng ký…